Click vào ảnh lớn để zoom

 

KẾ HOẠCH NĂM 2020

 

Tháng

Nội dung

Ngày thi


1Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 15/02/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 16/01/2020


2

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 15/02/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 29/02/2020


3


Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 14/3/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 27/3/20204


Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 10/4/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Thi tuyển lớp Vb 2 ngành ngôn ngữ anh Khóa 5

Ngày 24/4/2020 

Dự kiến ngày 18/4 


5


Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 15/5/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 29/5/20206Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 12/6/2020

Thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra  cho Cao học 27 đợt 1

Dự kiến 18/6/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 26/6/20207Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 10/7/2020

Thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra cao học 27 đợt 2

Dự kiến 15/7/202

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 24/7/2020


8


Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 8/8/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 29/8/2020


9


Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 12/9/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 26/9/2020


10


Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 10/10/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 24/20/2020


11


Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 7/11/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 28/11/2020

12

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1

Ngày 12/12/2020

Thi chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 2

Ngày 26/12/2020

____________________________________________________________


Đang truy cập: 1
Trong ngày: 14
Trong tuần: 173
Lượt truy cập: 61282

Bản quyền: Thuộc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại: 0222224612